Gedenken

Baumann Erica «Felicitas», September 2019 / TA
Veröffentlicht: 10/15/2019 - 20:51
Baumann-Bürki Marie, Oktober 2019 / TA
Veröffentlicht: 10/15/2019 - 20:51
Redies Horst, Oktober 2019 / TA
Veröffentlicht: 10/15/2019 - 20:51
STEINER Willi, Oktober 2019 / TA/DS
Veröffentlicht: 10/15/2019 - 20:51
Schwendimann Ernst, Oktober 2019 / TA
Veröffentlicht: 10/15/2019 - 20:51
Thalhammer Hans, Oktober 2019 / TA
Veröffentlicht: 10/15/2019 - 20:51